Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Przedstawiciele "S" w Komisjach UŁ

Komisje Senackie

Komisja statutowa i organizacyjna:

dr hab., prof. UŁ Piotr Daranowski

Komisja do spraw ekonomicznych:

mgr Roman Tarnowski

Odwoławcza Komisja Oceniająca:

dr Zbigniew Głuszczak

Pozawydziałowa Komisja Oceniająca:

dr Barbara Krawczyk

Uczelniana Komisja Oceniająca:

dr hab. Idaliana Kaczor

Komisja do spraw kadrowych:

dr Dominik Szczukocki

Zespół ds. pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

inż. Zbigniew Zdrojewski

Komisje Rektorskie

Komisja pojednawcza:

dr hab., prof. UŁ Piotr Daranowski,
inż. Zbigniew Zdrojewski

Komisja do spraw badań naukowych:

prof. dr hab. Joanna Wibig

Komisja do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy:

dr Joanna Kaźmierczak

Komisja do spraw dydaktycznych i spraw studenckich:

dr Dominik Szczukocki

Komisja mieszkaniowa:

mgr Anna Fenyk

Pozostałe komisje

Rada biblioteczna:

Tadeusz Szczepanowski

Komisje Socjalne

Komisja ds. zdrowia i opieki społecznej:

kol. Monika Duda

kol. Urszula Garuska

kol. Danuta Kaźmierczak

kol. Magdalena Małecka

kol. Jolanta Rybarkiewicz

Komisja ds. funduszu mieszkaniowego:

kol. Czesław Nowak

kol. Anna Wypych

kol. Zbigniew Zdrojewski

Komisja ds. wczasów pracowniczych:

kol. Justyna Dróżka

kol. Małgorzata Jędraszczyk

kol. Ewa Miękoś

kol. Marek Zieliński

Komisja ds. sportu i rekreacji:

kol. Jarosław Lizińczyk

kol. Dominik Szczukocki

kol. Zbigniew Zdrojewski

Komisja ds. wypoczynku dzieci i młodzieży:

kol. Adam Busiakiewicz

kol. Barbara Krawczyk

kol. Barbara Szpigiel