Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Podsumowanie

   plakat.png    X Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ „Solidarność”

W dniach 12 do 14.09.2014 r. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” UŁ była gospodarzem jubileuszowego X Uniwersyteckiego Forum Związkowego NSZZ „Solidarność”, czyli dorocznego spotkania reprezentantów komisji zakładowych „Solidarności”. Tym razem była to reprezentacja 21 uczelni wyższych z całej Polski.

Tradycyjnie każde forum koncentruje się na wcześniej ustalonych zagadnieniach. Pierwszy dzień spotkania poświęcony był sprawom pracowniczym. W tym dniu zajęliśmy się sprawami BHP. Zwróciliśmy się do naszych kolegów z Instytutu Medycyny Pracy z Łodzi z prośbą o wskazanie i ocenę zagrożeń, z jakimi zetknąć się możemy w naszym środowisku zawodowym. Pracownicy Zakładu Psychologii Pracy IMP - dr Dorota Merecz-Kot i mgr Aleksander Stańczak omówili najnowsze wyniki swoich badań na temat „Psychospołeczne zagrożenia i ich skutki w sektorze edukacji”. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się wykład pani dr Merecz-Kot, która przybliżyła nam jedno z zagrożeń, a mianowicie mobbing - jego przyczyny, mechanizmy i skutki. Następnie pani prof. Alicja Bortkiewicz, kierownik Zakładu Fizjologii Pracy i Ergonomii IMP omówiła wyniki swoich badań na temat „Zawodowe i środowiskowe czynniki ryzyka chorób układu krążenia”. Wyniki tych badań plasują Polskę na jednym z czołowych miejsc w niechlubnej statystyce krajów europejskich w ilości zgonów z powodu chorób układu krążenia. Polacy umierają z tych przyczyn dziesięć razy częściej niż np. Francuzi! Niestety, istnieje niewątpliwy, potwierdzony badaniami związek pomiędzy chorobą niedokrwienną serca i czynnikami związanymi z pracą.

Przedstawione zagadnienia spotkały się z ogromnym zainteresowanie uczestników forum. Dyskusje na przedstawione tematy przeniosły się poza salę plenarną. Padały propozycje powtórzenia tych prezentacji szerszemu gronu członków naszych organizacji w poszczególnych uczelniach.

Na tym zakończyła się część merytoryczna pierwszego dnia naszego Forum.

 Tematem drugiego dnia obrad było funkcjonowanie związków zawodowych w Unii Europejskiej i Polsce w kontekście dziesiątej rocznicy naszej akcesji. Referentkami były ekspertki z biura konsultacyjnego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie - mgr Barbara Surdykowska i dr Anna Reda-Ciszewska. Obie panie są pracownikami dydaktycznymi w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pierwszy referat „Związki zawodowe w Unii Europejskiej - rzeczywistość i wyzwania” wygłosiła Barbara Surdykowska. Przybliżyła słuchaczom pozycję związków zawodowych w warunkach globalizacji, w sytuacji ciągłego przenoszenia kapitału w poszukiwaniu tańszej siły roboczej. Jak integracja europejska wpływa na swobodny przepływ pracowników i pracodawców, na zarządzanie przedsiębiorstwami ponadnarodowymi, szczególnie w czasie kryzysu w UE. Jaki bezpośredni wpływ mają te czynniki na działanie związków zawodowych w UE i w Polsce. Czy w tych realiach możliwy jest dialog społeczny, podstawowy element europejskiego modelu społecznego? Czy trzeba będzie uciekać się do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie prawa pracowników do zrzeszania się, rokowań zbiorowych i strajków?

Referat Anny Reda-Ciszewskiej „Rokowania zbiorowe prowadzone przez NSZZ „Solidarność” - stan obecny i przyszłość”, przybliżył nam omówione w pierwszym referacie zjawiska na polskim gruncie. I tak, mimo ratyfikacji Konwencji MOP i gwarancji konstytucyjnych zawiera się bardzo niewiele układów zbiorowych pracy, a istniejące bywają wypowiadane. Przedstawicielstwa pracownicze wyłaniane są przez pracodawców w sposób nie do końca zgodny z prawem i oczekiwaniami pracowników. Nie funkcjonuje Komisja Trójstronna. Brak jest naturalnych mechanizmów dialogu społecznego, co znacznie utrudnia działanie związków zawodowych. Mimo to, związek nie pozostaje bierny w swoich działaniach. Komisja Krajowa kieruje kolejne wnioski do Trybunału Konstytucyjnego. Jednak najbardziej interesujące dla naszego związkowego środowiska jest to, jak doprowadzić przez władze Krajowe Sekcji Nauki do podpisania Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Temat ten, jak również problemy związkowe poruszane przez przedstawicieli różnych środowisk akademickich wypełniły (a nawet sporo przedłużyły), zaplanowany czas tej przedpołudniowej sesji.

 Popołudniami i wieczorami realizowany był program zwiedzania naszego miasta i poznawania jego historii. Zwiedzaliśmy kolejno: Pałac Biedermanna, Park Staromiejski, Stary Rynek, kompleks Manufaktury, ul. Piotrkowską, Imperium Ludwika Geyera oraz Księży Młyn z Muzeum Pałacu Herbsta.

Na obrady Forum pan Rektor UŁ udostępnił naszej Komisji reprezentacyjne, jedne z najpiękniejszych łódzkich pałaców fabrykanckich sale Pałacu Biedermanna. Ostatni wieczór uczestnicy Forum spędzili wspólnie z członkami uniwersyteckiej „Solidarności” na dorocznym, integracyjnym pikniku zorganizowanym tradycyjnie w ogrodach Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego UŁ przy ul. Rogowskiej.

W niedzielę 14 września, po mszy w kościele pw. Św. Teresy uczestnicy udali się do Centrum Konferencyjnego UŁ, gdzie nasza konferencja została podsumowana i zamknięta.

Drodzy Koledzy, uczestnicy X Forum, było nam bardzo miło gościć Państwa w naszym mieście i na naszej Uczelni. Bardzo dziękujemy  za Państwa czynne i tak spontaniczne uczestnictwo w naszych sesjach merytorycznych. Udział w dyskusjach przyjmujemy za pozytywny sygnał, co do trafności wyboru tematów naszych sesji. Również bardzo ciepło i serdecznie wspominamy czas, który mogliśmy spędzić z Państwem na spotkaniach podczas imprez towarzyszących. Mamy nadzieję, że podzielacie Państwo nasze odczucia.

                Z serdecznymi podziękowaniami i życzeniami przyszłego, równie wartościowego spotkania

Organizatorzy