Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Zebranie Komisji Zakładowej 05/05/2015

Przewodniczący KZ zrelacjonował przebieg uroczystości w dniu 3 maja, w której uczestniczyli nasi przedstawiciele: Jan Sosnowski, Zbigniew Zdrojewski i Dominik Szczukocki wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Stanisław Radomski, Elżbieta Sałacińska, Teresa i Wiesław Górniakowie. Dominik Szczukocki i Zbigniew Zdrojewski złożyli wiązankę kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Narodowe Święto 3. Maja

3 maja w Łodzi odbyły się obchody 224. rocznicy podpisania Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Archikatedralnej mszą św. w intencji Ojczyzny celebrowaną przez Jego Ekscelencję ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Łódzkiego. Następnie uczestnicy obchodów przenieśli się na plac archikatedralny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości: zmiana warty, apel poległych i salwa honorowa oraz składanie kwiatów i zapalenie zniczy. Na koniec uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowych.

Zebranie Komisji Zakładowej 14/04/2015

Na zebraniu w dniu 14 kwietnia 2015 roku, Komisja Zakładowa kontynuowała dyskusje na temat przedstawionej przez Nauczycielską Agencję Ubezpieczeniową (NAU) ofertą grupowego ubezpieczenia na życie. Po przeanalizowaniu ofert, propozycja PZU Życie SA zdaje się być najlepszą, dlatego Komisja Zakładowa rekomenduje ofertę PZU Życie SA z wariantami o składkach miesięcznych w wysokości: 54,00 zł; 57,00 zł i 66,63 zł. Oprócz ubezpieczenia na życie, NAU przedstawiła propozycje ubezpieczenia zdrowotnego w firmie LUXMED.

Grupowe Ubezpieczenie na Życie

Informujemy, że w Uniwersytecie Łódzkim trwają negocjacje dotyczące oferty grupowego Ubezpieczenia na Życie dla pracowników. Osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje w sekretariacie Komisji Zakładowej - Rektorat pok. 124A, tel. 42 635 40 35

Poparcie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŁ dla działań KKHP

Komisje Zakładowe z kilku uczelni wyższych w Polsce przygotowały stanowiska popierające działania KKHP. Z podobnym wnioskiem na zebraniu w dniu 24 marca br., wystąpił Dominik Szczukocki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UŁ. Według niego sprawa ta nie powinna nam być obojętna, dlatego zaproponował przyjęcie uchwały popierającej inicjatywę KKHP następującej treści:

Zebranie Komisji Zakładowej 24/03/2015

W dniu 24 marca 2015 roku zebranie Komisji Zakładowej odbyło się w świątecznej atmosferze.  Jednak zanim Koledzy złożyli sobie świąteczne życzenia, przyjęli uchwałę popierającą działania Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej oraz zapoznali się z propozycją zmian w Statucie UŁ – Komisja Statutowa UŁ dostosowała zapisy w Statucie do zapisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym; przyjęła również do wiadomości, że w minionym tygodniu, zakończono negocjacje w sprawie podziału środków Funduszu Socjalnego – świadczenia pozostają na poziomie roku ubiegłego.

Zebranie Komisji Zakładowej 11/03/2015

11 marca 2015 roku zebranie Komisji Zakładowej rozpoczęliśmy dyskusją na temat przygotowań do 35. rocznicy powstania naszego związku. Rocznica ta zbiega się z 70. rocznicą powstania Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego zdecydowaliśmy się zainaugurować ją wystawą, która zostanie zorganizowana w Bibliotece Uniwersyteckiej. Przygotowania wystawy podjęli się Koledzy z BUŁ na czele z Teresą Górniak i Joanną Pietrzak.

Zebranie Komisji Zakładowej 17/02/2015

W dniu 17 lutego 2015 roku, odbyło się zebranie Komisji Zakładowej, na którym Komisja zapoznała się z propozycją nowego ubezpieczenia grupowego. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa przedstawiła władzom UŁ propozycje, które dokładnie przeanalizujemy przed kolejnym spotkaniem z władzami UŁ. Odpowiedzieliśmy też na pytania kolegów z Wydawnictwa, których niepokoiło sprawozdanie z działalności wydawniczej, przedstawione na posiedzeniu Senatu UŁ w dniu 16 lutego.

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP)

W dniu 3 lutego br. odbył się Kongres pod hasłem: „Kryzys nauki – kryzys uczelni – kryzys pracy”, zorganizowany został przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP) z udziałem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kongres odbył się w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, gromadząc na debacie o kondycji szkolnictwa wyższego i nauki, kilkudziesięciu wykładowców akademickich, związkowców z trzech największych central związkowych, a także przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

W dniu 31 stycznia br. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. W skład KSN wchodzą organizacje zakładowe szkół wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytutów resortowych (jednostek badawczo-rozwojowych).

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej zgromadziło się ok. 140 delegatów z całej Polski. Z naszej uczelnianej organizacji wzięli w nim udział delegaci: Joanna Wibig, Jolanta Rybarkiewicz, Zbigniew Zdrojewski i Dominik Szczukocki.

Strony

Subskrybuj www.solidarnosc.uni.lodz.pl RSS