Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Poparcie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" UŁ dla działań KKHP

Komisje Zakładowe z kilku uczelni wyższych w Polsce przygotowały stanowiska popierające działania KKHP. Z podobnym wnioskiem na zebraniu w dniu 24 marca br., wystąpił Dominik Szczukocki, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UŁ. Według niego sprawa ta nie powinna nam być obojętna, dlatego zaproponował przyjęcie uchwały popierającej inicjatywę KKHP następującej treści:

Zebranie Komisji Zakładowej 24/03/2015

W dniu 24 marca 2015 roku zebranie Komisji Zakładowej odbyło się w świątecznej atmosferze.  Jednak zanim Koledzy złożyli sobie świąteczne życzenia, przyjęli uchwałę popierającą działania Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej oraz zapoznali się z propozycją zmian w Statucie UŁ – Komisja Statutowa UŁ dostosowała zapisy w Statucie do zapisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym; przyjęła również do wiadomości, że w minionym tygodniu, zakończono negocjacje w sprawie podziału środków Funduszu Socjalnego – świadczenia pozostają na poziomie roku ubiegłego.

Zebranie Komisji Zakładowej 11/03/2015

11 marca 2015 roku zebranie Komisji Zakładowej rozpoczęliśmy dyskusją na temat przygotowań do 35. rocznicy powstania naszego związku. Rocznica ta zbiega się z 70. rocznicą powstania Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego zdecydowaliśmy się zainaugurować ją wystawą, która zostanie zorganizowana w Bibliotece Uniwersyteckiej. Przygotowania wystawy podjęli się Koledzy z BUŁ na czele z Teresą Górniak i Joanną Pietrzak.

Zebranie Komisji Zakładowej 17/02/2015

W dniu 17 lutego 2015 roku, odbyło się zebranie Komisji Zakładowej, na którym Komisja zapoznała się z propozycją nowego ubezpieczenia grupowego. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa przedstawiła władzom UŁ propozycje, które dokładnie przeanalizujemy przed kolejnym spotkaniem z władzami UŁ. Odpowiedzieliśmy też na pytania kolegów z Wydawnictwa, których niepokoiło sprawozdanie z działalności wydawniczej, przedstawione na posiedzeniu Senatu UŁ w dniu 16 lutego.

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP)

W dniu 3 lutego br. odbył się Kongres pod hasłem: „Kryzys nauki – kryzys uczelni – kryzys pracy”, zorganizowany został przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP) z udziałem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kongres odbył się w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, gromadząc na debacie o kondycji szkolnictwa wyższego i nauki, kilkudziesięciu wykładowców akademickich, związkowców z trzech największych central związkowych, a także przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

W dniu 31 stycznia br. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. W skład KSN wchodzą organizacje zakładowe szkół wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytutów resortowych (jednostek badawczo-rozwojowych).

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej zgromadziło się ok. 140 delegatów z całej Polski. Z naszej uczelnianej organizacji wzięli w nim udział delegaci: Joanna Wibig, Jolanta Rybarkiewicz, Zbigniew Zdrojewski i Dominik Szczukocki.

Zebranie Komisji Zakładowej 27/01/2015

27 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Zakładowej. Przedstawione zostało sprawozdanie rzeczowo-finansowe za ubiegły rok. Wiceprzewodniczący Zbigniew Zdrojewski przedstawił informacje z posiedzenia Zarządu Regionu, m.in. dotyczące przystąpienia NSZZ "Solidarność" do protestu górników. Dyskutowano nad zbliżającym się w Warszawie Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Delegatów Krajowej Sekcji Nauki. Przedstawiona została informacja o debacie pt. "Kryzys uczelni - kryzys nauki - kryzys pracy.

Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji na Śląsku

W dniu 17 stycznia br. Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Łódzkiego wywiesiła flagi „Solidarności” na znak wsparcia i  jedności z biorącymi udział w proteście górnikami.

 

Stanowisko Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji na Śląsku

"Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność” w pełni popiera postulaty górników strajkujących w obronie miejsc pracy i bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego.

Pomoc dla dzieci ze świetlicy środowiskowej

Koleżanki i Koledzy,

w imieniu dzieci, rodziców i opiekunów ze świetlicy środowiskowej przy ul. Więckowskiego 13 w Łodzi, bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną życzliwość i ogromne serce. Przekazane dary stanowiły podstawę paczek świątecznych, które wręczono dzieciom w dniu spotkania wigilijnego 19 grudnia 2014 roku. Wasza szczodrość przywróciła im dzieciństwo i na ten krótki moment pozwoliła zapomnieć o biedzie i kłopotach, które są ich codziennością.

13 grudnia 2014 - 33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W Łodzi obchody 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się mszą świętą w Kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60, której przewodniczył ks. bp Adam Lepa.

Strony

Subskrybuj www.solidarnosc.uni.lodz.pl RSS