Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Zebranie Komisji Zakładowej 24/03/2015

W dniu 24 marca 2015 roku zebranie Komisji Zakładowej odbyło się w świątecznej atmosferze.  Jednak zanim Koledzy złożyli sobie świąteczne życzenia, przyjęli uchwałę popierającą działania Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej oraz zapoznali się z propozycją zmian w Statucie UŁ – Komisja Statutowa UŁ dostosowała zapisy w Statucie do zapisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym; przyjęła również do wiadomości, że w minionym tygodniu, zakończono negocjacje w sprawie podziału środków Funduszu Socjalnego – świadczenia pozostają na poziomie roku ubiegłego.

Zebranie Komisji Zakładowej 11/03/2015

11 marca 2015 roku zebranie Komisji Zakładowej rozpoczęliśmy dyskusją na temat przygotowań do 35. rocznicy powstania naszego związku. Rocznica ta zbiega się z 70. rocznicą powstania Uniwersytetu Łódzkiego, dlatego zdecydowaliśmy się zainaugurować ją wystawą, która zostanie zorganizowana w Bibliotece Uniwersyteckiej. Przygotowania wystawy podjęli się Koledzy z BUŁ na czele z Teresą Górniak i Joanną Pietrzak.

Zebranie Komisji Zakładowej 17/02/2015

W dniu 17 lutego 2015 roku, odbyło się zebranie Komisji Zakładowej, na którym Komisja zapoznała się z propozycją nowego ubezpieczenia grupowego. Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa przedstawiła władzom UŁ propozycje, które dokładnie przeanalizujemy przed kolejnym spotkaniem z władzami UŁ. Odpowiedzieliśmy też na pytania kolegów z Wydawnictwa, których niepokoiło sprawozdanie z działalności wydawniczej, przedstawione na posiedzeniu Senatu UŁ w dniu 16 lutego.

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP)

W dniu 3 lutego br. odbył się Kongres pod hasłem: „Kryzys nauki – kryzys uczelni – kryzys pracy”, zorganizowany został przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej (KKHP) z udziałem Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność” i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kongres odbył się w siedzibie Fundacji Batorego w Warszawie, gromadząc na debacie o kondycji szkolnictwa wyższego i nauki, kilkudziesięciu wykładowców akademickich, związkowców z trzech największych central związkowych, a także przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”

W dniu 31 stycznia br. w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”. W skład KSN wchodzą organizacje zakładowe szkół wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i instytutów resortowych (jednostek badawczo-rozwojowych).

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej zgromadziło się ok. 140 delegatów z całej Polski. Z naszej uczelnianej organizacji wzięli w nim udział delegaci: Joanna Wibig, Jolanta Rybarkiewicz, Zbigniew Zdrojewski i Dominik Szczukocki.

Zebranie Komisji Zakładowej 27/01/2015

27 stycznia 2015 r. odbyło się pierwsze w nowym roku posiedzenie Komisji Zakładowej. Przedstawione zostało sprawozdanie rzeczowo-finansowe za ubiegły rok. Wiceprzewodniczący Zbigniew Zdrojewski przedstawił informacje z posiedzenia Zarządu Regionu, m.in. dotyczące przystąpienia NSZZ "Solidarność" do protestu górników. Dyskutowano nad zbliżającym się w Warszawie Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Delegatów Krajowej Sekcji Nauki. Przedstawiona została informacja o debacie pt. "Kryzys uczelni - kryzys nauki - kryzys pracy.

Stanowisko NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji na Śląsku

W dniu 17 stycznia br. Organizacja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytetu Łódzkiego wywiesiła flagi „Solidarności” na znak wsparcia i  jedności z biorącymi udział w proteście górnikami.

 

Stanowisko Rady Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność” w sprawie sytuacji na Śląsku

"Rada Sekretariatu Nauki i Oświaty NSZZ “Solidarność” w pełni popiera postulaty górników strajkujących w obronie miejsc pracy i bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego.

Pomoc dla dzieci ze świetlicy środowiskowej

Koleżanki i Koledzy,

w imieniu dzieci, rodziców i opiekunów ze świetlicy środowiskowej przy ul. Więckowskiego 13 w Łodzi, bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom za okazaną życzliwość i ogromne serce. Przekazane dary stanowiły podstawę paczek świątecznych, które wręczono dzieciom w dniu spotkania wigilijnego 19 grudnia 2014 roku. Wasza szczodrość przywróciła im dzieciństwo i na ten krótki moment pozwoliła zapomnieć o biedzie i kłopotach, które są ich codziennością.

13 grudnia 2014 - 33. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W Łodzi obchody 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zorganizowane przez Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność” rozpoczęły się mszą świętą w Kościele oo. Jezuitów pw. Najświętszego Imienia Jezus w Łodzi przy ulicy H. Sienkiewicza 60, której przewodniczył ks. bp Adam Lepa.

Apel do członków Senatu Uniwersytetu Łódzkiego

W dniu 2 grudnia 2014 r. na zebraniu Naszej Komisji Zakładowej omawialiśmy temat dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich u pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą - czyli zatrudnienia naszych nauczycieli (szczególnie pracowników samodzielnych) w innych szkołach wyższych, zarówno publicznych jak i niepublicznych. W wyniku dyskusji zapadła decyzja wystosowania apelu do Senatu UŁ, który zapoczątkować może dyskusje nad wypracowaniem optymalnej polityki zatrudnienia w Naszej Uczelni.

Strony

Subskrybuj www.solidarnosc.uni.lodz.pl RSS