Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

X Uniwersyteckie Forum Związkowe - komunikat 2

Szanowni Państwo!

W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie uczestnictwa w Związkowym X Forum Uniwersyteckim NSZZ „Solidarność” w dniach 12-14 września br., przesyłamy informacje na temat organizacji Forum.

Porozumienie płacowe na 2014 rok podpisane

W dniu 10 lipca 2014 r. po ponad miesięcznych negocjacjach, władze Uniwersytetu Łódzkiego podpisały porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie podziału dotacji celowej na wzrost wynagrodzeń w 2014 roku.

Na pierwszym posiedzeniu pracodawca przedstawił następujący podział dotacji:

- 35% kwoty przypadającej danej jednostce do podziału wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku nauczyciela włącza się do pensji zasadniczej, natomiast 65% przeznacza się na wynagrodzenia motywacyjne w formie dodatku do końca 2014 r.

Negocjacje płacowe - komunikat 4

W dniu 9 lipca br.  o godz. 9:00 odbyło się czwarte spotkanie Związkowej Grupy Negocjacyjnej ds. podziału kwoty przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń.

Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia ustalonych stanowisk obu stron (Komunikat nr 3 z 1 lipca br.).

Negocjacje płacowe - komunikat 3

W dniu 1 lipca br. o godz. 11:00 w sali 112 w budynku przy ul. Narutowicza 65, odbyło się trzecie spotkanie Związkowej Grupy Negocjacyjnej ds. podziału kwoty przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń.

Negocjacje płacowe - komunikat 2

W dniu 25 czerwca br.  o godz. 13:15 w sali 112 w budynku przy ul. Narutowicza 65, odbyło się drugie spotkanie Związkowej Grupy Negocjacyjnej ds. podziału kwoty przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń w składzie:

NSZZ „Solidarność” UŁ: Dominik Szczukocki, Joanna Wibig, Zbigniew Zdrojewski

ZNP UŁ: Lech Leszczyński, Jarosław Marczak                                                

z władzami UŁ w osobach:

Zebranie Komisji Zakładowej 17/06/2014

W dniu 17 czerwca 2014 r. odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Komisji Zakładowej.

    Omówione zostały problemy w negocjacjach z władzami związanych z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników w UŁ. Przedstawiono sprawozdanie z WZD Regionu Ziemi Łódzkiej. Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych, kol. Zbigniew Zdrojewski omówił kolejne etapy przygotowań do X Forum Uniwersyteckiego. Następnie dyskutowano na temat możliwości podpisania nowej umowy ubezpieczeń grupowych dla pracowników UŁ.

Negocjacje płacowe - komunikat 1

W dniu 4 czerwca br. o godz. 12:00 w sali 112 w budynku przy ul. Narutowicza 65, odbyło się pierwsze spotkanie Związkowej Grupy Negocjacyjnej ds. podziału kwoty przeznaczonej na zwiększenie wynagrodzeń w składzie:

NSZZ „Solidarność” UŁ: Dominik Szczukocki, Joanna Wibig, Zbigniew Zdrojewski

ZNP UŁ: Lech Leszczyński, Ewa Kucharska-Stasiak, Jarosław Marczak                                                

z władzami UŁ w osobach:

Zebranie Komisji Zakładowej 27/05/2014

W dniu 27 maja 2014 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji Zakładowej.

Omówione zostały tematy związane z podwyżkami dla pracowników w UŁ. Przedstawiono sprawozdanie z WZD KSN oraz dyskutowano nad WZD Regionu Ziemi Łódzkiej, które ma się odbyć w najbliższych dniach. Komitet organizacyjny przedstawił postępy w przygotowaniach do X Forum Uniwersyteckiego, które odbedzie się w tym roku na naszej uczelni. Na koniec, koledzy przedstawili wolne wnioski.

X Uniwersyteckie Forum Związkowe - komunikat 1

Szanowni Państwo,

Przewodniczący oraz Członkowie Komisji Zakładowych NSZZ Solidarność

serdecznie zapraszamy na

Jubileuszowe X Uniwersyteckie Forum Związkowe NSZZ Solidarność

które odbędzie się w Łodzi w dniach 12 - 14 września 2014 roku.

 

Program Forum oraz pełna informacja zostaną przesłane zadeklarowanym uczestnikom w lipcu br.

Zebranie Komisji Zakładowej 13/05/2014

     W dniu 13 maja 2014 r. odbyło sie drugie posiedzenie Komisji Zakładowej. Omówione zostały następujące tematy:

  1. Sprawy bieżące:
    1. deklaracje członkowskie
  2. X Uniwersyteckie Forum Związkowe
  3. Informacje na temat WZD RSN i WZD Regionu Ziemi Łódzkiej
  4. Informacje z posiedzenia Senatu UŁ
  5. Informacje nt. Planu Rozwoju Uczelni
  6. Propozycje dotyczące negocjacji podwyżek
  7. Wolne wnioski.

Strony

Subskrybuj www.solidarnosc.uni.lodz.pl RSS