Komunikat o błędzie

Notice: Undefined offset: 1 w counter_get_browser() (linia 70 z /var/www/vhosts/solidarnosc/solidarnosc.uni.lodz.pl/htdocs/modules/counter/counter.lib.inc).

Społeczna Inspekcja Pracy

W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, na mocy ustawy z dnia 24 czerwca 1983 w naszej uczelni funkcjonuje społeczna inspekcja pracy. Ma ona na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Społeczni Inspektorzy Pracy w Uniwersytecie Łódzkim

inż. Piotr Wierzbicki - Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

Centrum Informatyki UŁ

tel. (042) 635 59 96

e-mail: piotr.wierzbicki@uni.lodz.pl

 

mgr Adam Kurzac - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Katedra Cytobiochemii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

tel. (042) 635 44 89

e-mail: adam_kurzac@o2.pl

 

dr Barbara Krawczyk - Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy

Pracownia Zagrożeń Środowiska Wydziału Chemii UŁ

tel. (042) 635 57 92

e-mail: b.t.krawczyk@gmail.com

 

Wymienione osoby oraz sekretariat KZ NSZZ ”Solidarność” UŁ  oczekują na wszelkie informacje dotyczące nieprzestrzegania przepisów BHP na terenie uczelni.